Menu:

klart.se

Detta händer

Bishop Hill

Den stora utvandringsvågen till Amerika från Sverige under senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet startade år 1846. Då avgick en segelbåt från Gävle och den tog tio veckor på sig till Amerika.

Gruppen omfattade 120 personer , vuxna och barn. Under resan över Atlanten dog 21 barn och några vuxna. Även om resan från Gävle till New York var strapatsrik så var även händelserna innan avresan i hög grad dramatiska och uppslitande. Motivet att resa vid den här tidpunkten var religiöst betingat och en protest mot konventikelplakatet och prästväldet.

Om man trodde på den "sanna läran" och på "profeten" Erik Jansson och ville vara med att bygga "Paradiset på prärien" gjorde man allt för att följa med på denna den första utvandringsresan. Prästerskapet upprördes, länsman ingrep och familjer splittrades, föräldrar lämnade sina barn, makar övergavs, fästfolk skildes åt. Välbärgade bönder sålde sina gårdar för att resa till Amerika och friheten på prärien.

Det var två orter som var mest representerade på den här första resan och det var Tärnsjö i Västmanlands län/Uppland och Alfta i Hälsingland. Från Tärnsjö fanns 34 personer med vid detta tillfälle och vid två därpå organiserade emigrationsresor 1850 och 1854 ytterligare cirka 150 personer vilket innebar att socknens befolkning minskade med 10% under dessa år.

 

♦♦♦

Bishop Hill-spelet

Nora-bygdens teatersällskap framför varje år sedan 1984 en dramatiserad föreställning om händelserna i Nora socken, Tärnsjö som ledde fram till emigrationen. Det är Stig Röjerås som med hjälp av brev från utvandrarna, noteringar i kyrkböcker, domstolsprotokoll och andra historiska dokument samt muntliga berättelser skrivit samman detta spel.


Bishop Hill framförs på Tärnsjö bygdegård

Det återger på ett naturtroget sätt de händelser som utspelades åren före utvandringen, vid själva utvandringen och efter. Det innehåller dramatik, romantik och komik och framförs på Nora-mål. Ett av de barn som utvandrade var den då 12-årige Olof Ersson, son till Erik Olsson i Sälja en av ledarna för den andra utvandringsvågen. Olof bytte senare namn till Olof Krans och blev en av de mest kända av alla de som utvandrade till Bishop Hill. Spelet framförs framför Olof Krans födelsehem den så kallade Säljastugan som är en av huvudbyggnaderna på hembygdsgården. Nora-bygdens teatersällskap har också vid ett par tillfällen turnerat i Amerika och Bishop Hill och där framfört sitt spel på engelska.

 

Bishop Hill-sällskapet

Bishop Hill, Illinois