Menu:

klart.se

Detta händer

Ingbo källor

Vill man uppleva något alldeles extra skall man göra ett besök vid Ingbo källor. När man vandrar in i skogen runt källorna känner man sig tveklöst förflyttad till ett motiv hämtat från Bauers sagovärld. Skogen runt källorna har stått orörd genom årtionden och endast naturen har haft sin gång genom att gamla murkna träd fallit omkull både i skogen och ner i källorna.

 
När man kommit över naturupplevelsen i skogen, kan man vända blicken mot de tre kristallklara källorna där solstrålarna och träden ger ett ljus- och skuggspel som gör att man vill sitta ned och drömma bort en stund. Färgspelet i källans botten när vattnet fullkomligt kokar upp ur marken är mycket spektakulärt och flyttar sig hela tiden till olika ställen på källbottnen Allt vatten, 4 300 000 (4,3 milj) liter/dygn, som kokar upp ur marken leds sedan av från källan via en avrinningsränna där vattnet med oförminskad kraft slår mot stenar och rinner så vidare i bäcken ut mot Dalälven. Så fortsätter källan att timme efter timme pumpa upp vattnet i en aldrig sinande ström. Detta skådespel pågår dag som natt, vinter som sommar.

 
Vid källans utlopp finns också en kvarnstuga bevarad och tidigare (fram till 1928) fanns också en kvarn vid källan där byborna kunde mala sin säd.

  
 
 

För mer information besök Ingbo källor och kvarns hemsida
www.ingbokvarn.se